1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Ан амьтан

Ан амьтан

bo1Ан амьтны хувьд 4 баг, 11 овог, 20 төрөлд хамрагдах амьтан тархсан. 4 төрлийн туурайтан, 7 төрлийн махчин, 5 зүйл мэрэгч, 8 төрлийн жигүүртэн, хэвлээр явагч амьтан, шавжтай. Чойрын Богд, Сансар уулсын орчимд 150 гаруй аргаль, Халзангийн говь, Хүрэн дух, Баянхошууны говь, Нүхэн сондуул, Тогоогийн булаг орчимд хар сүүлт, цагаан зээр нутагшиж, 2000 оны судалгаагаар 6000 гаруй байна гэсэн тооцоо гарсан. Хээрийн тарвага 1 га-д 42 коэффициент байгаа нь улсын дундаж хэмжээнд байна. Жигүүртэн шувуудаас талын бүргэд, элээ, харцага, сар, ууль, ховордсон шувуудаас цармын бүргэд, идлэг шонхор зэрэг шувууд уул, хад асга бүхий газруудад амьдарч байна.

bo2    bo3    bo7

Өргөдөл гомдлын мэдээ

2016 оны 1-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ…

2016 оны 2-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ…

2016 оны 3-р улирлын өргөдөл гомдлын мэдээ…

2016 оны өргөдөл гомдлын мэдээ…

ААНБ-аас ирүүлсэн өргөдөл гомдол…

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТУХАЙ

GoogleFacebookTwitterYoutube