1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Ан амьтан

Ан амьтан

bo1Ан амьтны хувьд 4 баг, 11 овог, 20 төрөлд хамрагдах амьтан тархсан. 4 төрлийн туурайтан, 7 төрлийн махчин, 5 зүйл мэрэгч, 8 төрлийн жигүүртэн, хэвлээр явагч амьтан, шавжтай. Чойрын Богд, Сансар уулсын орчимд 150 гаруй аргаль, Халзангийн говь, Хүрэн дух, Баянхошууны говь, Нүхэн сондуул, Тогоогийн булаг орчимд хар сүүлт, цагаан зээр нутагшиж, 2000 оны судалгаагаар 6000 гаруй байна гэсэн тооцоо гарсан. Хээрийн тарвага 1 га-д 42 коэффициент байгаа нь улсын дундаж хэмжээнд байна. Жигүүртэн шувуудаас талын бүргэд, элээ, харцага, сар, ууль, ховордсон шувуудаас цармын бүргэд, идлэг шонхор зэрэг шувууд уул, хад асга бүхий газруудад амьдарч байна.

bo2    bo3    bo7

Үйлчилгээ

Ажлын байрны эрүүл ахуйн дүгнэлт…

Амьтан ургамлын гэрчилгээ, түүхий эдийн импортын мэдэгдэл болон экспортын гэрчилгээ олгох…

Амьтан ургамлын түүхий эдийн гаралтай экспортын гэрчилгээ олгох…

Ахуйн зориулалтаар ан, амьтан агнах, загас барих эрхийн бичиг…

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжүүдийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө батлуулах…

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ТУХАЙ

GoogleFacebookTwitterYoutube